وقایع اتفاقیه

معمای کشمیری؛ اغفال رجایی با نفوذی سازمان

معمای کشمیری؛ اغفال رجایی با نفوذی سازمان

محمدحسین رجایی: مسعود کشمیری برادرم را اغفال کرده بود/ محمدمهدی کتیبه: خسرو تهرانی، حسن کامران و بهزاد نبوی باید درباره کشمیری پاسخگو باشند/ حسن کامران: زمانی که پادگان اشرف به دست ما افتاد اسنادی به دست آمد که نشان می‌داد کشمیری از ابتدا اطلاعاتی منافقین بوده است/ مامور سابق امنیتی: کلاهی و کشمیری مساله‌دار شدند و از سازمان بریدند.

ادامه مطلب