چهل سال بعد: نگاهی از بیرون به انقلاب ایران

بهبود جایگاه زنان

بهبود جایگاه زنان

همان‌طور که مسائل زنان به دالّ‌های مهمی از موفقیت انقلاب تبدیل شد، مسئولیت بزرگی هم روی دوش آن‌ها گذاشت که خود را با اهداف انقلاب همخوان کنند.

ادامه مطلب
اتحاد مقطعی براندازان

اتحاد مقطعی براندازان

ایران داشت روند تاریخی درستی را طی می‌کرد و در آستانۀ کامل کردن زنجیره بود که احمدی‌نژاد نگذاشت تحول لازم برای ورود به لیبرال‌دموکراسی رُخ بدهد.

ادامه مطلب
قهر انقلابی دانشجویان

قهر انقلابی دانشجویان

کنفدراسیون دانشجویان مکمل و بلندگوی مبارزات دموکراتیک و دانشجویی داخل ایران و یکی از فعال‌ترین شاخه‌های جنبش بین‌المللی دانشجویی بود

ادامه مطلب
کاریزمای آیت‌الله خمینی

کاریزمای آیت‌الله خمینی

یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر در کار بود که کاریزمای آیت‌الله خمینی را فعال کرد، گرچه کسانی مثل شریعتی مخالف حکومت روحانیون بودند.

ادامه مطلب