دو برادر، دو نخست‌وزیر

۲۸ فروردین ۱۳۹۲ | ۰۱:۲۸ کد : ۳۱۱۰ تاریخ مصور
دو برادر، دو نخست‌وزیر
 تاریخ ایرانی: تصویری کمتر دیده شده از احمد قوام‌السلطنه در کنار برادرش حسن وثو‌ق‌الدوله. دو فرزند میرزا ابراهیم‌خان معتمدالسلطنه هر یک چند دوره نخست‌وزیری ایران را عهده‌دار بودند. حسن وثوق‌الدوله دو بار، دوره اول از مرداد ۱۲۹۵ تا خرداد ۱۲۹۶ و دورهٔ دوم از مرداد ۱۲۹۷ تا تیر ۱۲۹۹ شمسی که هر دو همزمان با دوران پادشاهی احمدشاه قاجار بود. احمد قوام هم پنج بار به نخست‌وزیری رسید، سه دوره آن در سایۀ قدرت قاجاریه و دو بار ذیل پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی. او در آخرین دورۀ نخست‌وزیری‌اش که چند روزی بیشتر به طول نیانجامید در پی قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ سرنگون شد.
 

کلید واژه ها: قواموثوق‌ الدوله


نظر شما :