نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  فدائیان اسلام
 از حکومت اسلامی ‌نواب تا جمهوری اسلامی ‌امام/ فدائیان اسلام با شاه مخالف بودند یا سلطنت؟
مساله نواب صفوی، سلطان بد بود نه سلطنت بد؛ چنانکه او حتی به تدوین وظایف درست وزارت دربار هم دست زده است. او با لحاظ ساختار موجود، به شرح وظایف آنها می‌پردازد و هیچ الگوی بدیل یا بدیعی که به لحاظ شکل و ساختار متفاوت از نظام مستقر باشد، ارائه نمی‌کند.
يکشنبه 26 دى 1389
 روانبخش در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: قرار نبود حکومت اسلامی توسط نواب اداره شود
امام خمینی معتقد بود در مبارزه باید کل مردم را ابتدا آگاه کرد و بعد همراه کرد تا خود به صحنه بیایند؛ چیزی که نواب خیلی دنبال آن نبود. تجربه انقلاب هم نشان داد که مدل امام، موفق‌تر و پایدارتر است...برخی علما صلاح نمی‌دیدند با نواب همراهی کنند.
يکشنبه 26 دى 1389
 اعلامیه نواب صفوی در اسفند ۱۳۳۲: من مرد سازش نیستم
من اگر مرد سازش بودم آنگاه که مصدق و کاشانی در سخت‌ترین مواقع زندانی من و برادرانم پیش من می‌فرستادند که بدون شرط اجرای احکام خدا با آنها موافقت کنم تا آزاد شوم، موافقت می‌کردم و آزاد می‌شدم.
شنبه 25 دى 1389
 همسر نواب صفوی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: چهره‌ای که از نواب ارائه می‌شود را نمی‌پسندم
نواب چهره‌ای حماسی بود که زندان را به مکتبی تبدیل کرد که بسیاری از افسران و ماموران به فدائیان اسلام پیوستند. بیانیه‌های آقای نواب اکثرا از طریق همین افراد به بیرون منتقل و چاپ می‌شد...حرف نواب برای اطرافیانش مانند وحی بود.
شنبه 25 دى 1389
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.