نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : قطب‌ الدین صادقی
 قطب‌الدین صادقی، کارگردان تئاتر: مصدق اعتماد به نفس ملی ما را بازگرداند
هنوز انتقام مصدق را نگرفته‌اند...مصدق هنوز هم احقاق حق نشده‌، یک خیابان به اسمش گذاشتند، فورا برداشتند. این چهره تاریخی به اندازهٔ یک خیابان در این کشور سهم ندارد؟...مصدق اگر آدم خائنی بود، امروز نامش نبود. اگر فرد وطن‌فروشی بود این قدر محبوب نبود...مصدق اشراف‌زاده‌ای بود که به حمایت از منافع اشرافیت وفادار نبود. اشرافیت را نهی کرده بود و پرچم را به سود منافع ملی بلند کرده بود. باید افتخار هم بکنیم که چنین آدمی از منافع طبقاتی‌اش دست کشیده و به ارزش‌های فراطبقه‌ای و ملی می‌اندیشد.
سه شنبه 22 مرداد 1392
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.