نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : کندی
 چه می‌شد اگر کندی ترور نمی‌شد؟
احتمالا کندی در دوره دوم ریاست‌جمهوری رابطه با کاسترو و خروشچف را بهبود می‌بخشید.
سه شنبه 31 فروردين 1395
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.