نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  بهروز طیرانی
 شاه‌حسینی بورژوای سرخ بود
شاه‌حسینی در زنده نگه داشتن نام مصدق در دهه‌های اخیر و برگزاری مراسم تولد و وفات او در احمدآباد نقش مهمی داشت.
يکشنبه 10 دى 1396
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.